• Naziv: NEVENKA LAVRIĆ
  • Naselje: Ivankovo, 32281
  • Grad/Općina: Ivankovo
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NEVENKA LAVRIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 147,08 HRK 588,78 HRK
NEVENKA LAVRIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.252,02 HRK 1.411,79 HRK
NEVENKA LAVRIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 851,83 HRK 946,01 HRK
NEVENKA LAVRIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 550,33 HRK 620,50 HRK
NEVENKA LAVRIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 379,47 HRK 1.257,37 HRK
Ukupno 3.180,73 HRK 4.824,45 HRK