• Naziv: JASNA PETRETIĆ
  • Naselje: Draganić, 47201
  • Grad/Općina: Draganić
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JASNA PETRETIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 602,62 HRK 2.411,69 HRK
JASNA PETRETIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.268,90 HRK 7.190,35 HRK
JASNA PETRETIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 800,84 HRK 903,12 HRK
JASNA PETRETIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.278,04 HRK 3.640,46 HRK
JASNA PETRETIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.117,60 HRK 2.387,91 HRK
JASNA PETRETIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.554,36 HRK 5.150,79 HRK
Ukupno 9.622,36 HRK 21.684,32 HRK