• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Nova Ves Petrijanečka, 42206
  • Grad/Općina: Petrijanec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 93,95 HRK 375,96 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 563,32 HRK 505,61 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 511,03 HRK 567,53 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 330,09 HRK 372,21 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 242,25 HRK 802,90 HRK
Ukupno 1.740,64 HRK 2.624,21 HRK