• Naziv: DENIS KUŠTER
  • Naselje: Čađavički Lug, 33523
  • Grad/Općina: Čađavica
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DENIS KUŠTER EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 119,33 HRK 477,63 HRK
DENIS KUŠTER EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 232,78 HRK 1.319,12 HRK
DENIS KUŠTER EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 662,93 HRK 594,97 HRK
DENIS KUŠTER EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 649,25 HRK 721,03 HRK
DENIS KUŠTER EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 388,49 HRK 438,11 HRK
DENIS KUŠTER EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 307,84 HRK 1.020,08 HRK
Ukupno 2.360,62 HRK 4.570,94 HRK