• Naziv: TENA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE
  • Naselje: Osijek, 31000
  • Grad/Općina: Osijek
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TENA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 11.904,17 HRK 47.640,45 HRK
TENA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 64.753,65 HRK 71.913,19 HRK
TENA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 0,00 HRK 3.374,34 HRK
TENA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 30.704,13 HRK 101.747,99 HRK
Ukupno 107.361,95 HRK 224.675,97 HRK