• Naziv: FARMA ROSULJE D.O.O.
  • Naselje: Dvor, 44440
  • Grad/Općina: Dvor
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FARMA ROSULJE D.O.O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 513,79 HRK 2.056,22 HRK
FARMA ROSULJE D.O.O. EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.081,85 HRK 6.130,43 HRK
FARMA ROSULJE D.O.O. EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.794,83 HRK 3.103,82 HRK
FARMA ROSULJE D.O.O. EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.805,48 HRK 2.035,96 HRK
FARMA ROSULJE D.O.O. EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.325,25 HRK 4.391,54 HRK
Ukupno 7.521,20 HRK 17.717,97 HRK