• Naziv: JURIĆ FILIP
  • Naselje: Otok, 32252
  • Grad/Općina: Otok (Vinkovci)
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JURIĆ FILIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 2.086,57 HRK 8.350,16 HRK
JURIĆ FILIP EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 6.881,12 HRK 7.759,63 HRK
JURIĆ FILIP EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 12.511,60 HRK 11.229,31 HRK
JURIĆ FILIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 11.349,64 HRK 12.604,48 HRK
JURIĆ FILIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
JURIĆ FILIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 5.381,95 HRK 17.833,78 HRK
JURIĆ FILIP Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 1.290,78 HRK 0,00 HRK
JURIĆ FILIP Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 457,62 HRK 0,00 HRK
Ukupno 44.450,42 HRK 62.841,84 HRK