• Naziv: KOLAK MILAN
  • Naselje: Brinje, 53260
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOLAK MILAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 602,62 HRK 2.411,69 HRK
KOLAK MILAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 2.392,74 HRK 13.558,72 HRK
KOLAK MILAN EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 3.613,63 HRK 3.243,26 HRK
KOLAK MILAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.278,04 HRK 3.640,46 HRK
KOLAK MILAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.117,60 HRK 2.387,91 HRK
KOLAK MILAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.554,36 HRK 5.150,79 HRK
Ukupno 13.558,99 HRK 30.392,83 HRK