• Naziv: STJEPAN HUDINČEC
  • Naselje: Donja Vlahinička, 44316
  • Grad/Općina: Popovača
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
STJEPAN HUDINČEC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 114,36 HRK 457,75 HRK
STJEPAN HUDINČEC EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 240,86 HRK 1.364,85 HRK
STJEPAN HUDINČEC EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 622,26 HRK 691,06 HRK
STJEPAN HUDINČEC EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 401,95 HRK 453,24 HRK
STJEPAN HUDINČEC EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 295,00 HRK 977,73 HRK
Ukupno 1.674,43 HRK 3.944,63 HRK