• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Kapela Podravska, 42231
  • Grad/Općina: Veliki Bukovec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 107,33 HRK 429,70 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 584,04 HRK 648,56 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 377,26 HRK 425,42 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 276,88 HRK 917,65 HRK
Ukupno 1.345,51 HRK 2.421,33 HRK