• Naziv: VILIM CULI
  • Naselje: Repno, 49254
  • Grad/Općina: Zlatar
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VILIM CULI EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 101,60 HRK 406,61 HRK
VILIM CULI EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 215,26 HRK 1.220,02 HRK
VILIM CULI EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 552,70 HRK 613,85 HRK
VILIM CULI EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 357,07 HRK 402,64 HRK
VILIM CULI EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 262,05 HRK 868,49 HRK
Ukupno 1.488,68 HRK 3.511,61 HRK