• Naziv: DANIJEL TRUPKOVIĆ
  • Naselje: Karlovac, 47000
  • Grad/Općina: Karlovac
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DANIJEL TRUPKOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 423,66 HRK 1.695,63 HRK
DANIJEL TRUPKOVIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 892,11 HRK 5.055,31 HRK
DANIJEL TRUPKOVIĆ EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 2.540,65 HRK 2.280,28 HRK
DANIJEL TRUPKOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.304,66 HRK 2.559,53 HRK
DANIJEL TRUPKOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.488,84 HRK 1.678,89 HRK
DANIJEL TRUPKOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.092,78 HRK 3.621,35 HRK
Ukupno 8.742,70 HRK 16.890,99 HRK