• Naziv: BANEC SNJEŽANA
  • Naselje: Palovec, 40321
  • Grad/Općina: Mala Subotica
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BANEC SNJEŽANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 223,75 HRK 895,40 HRK
BANEC SNJEŽANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.217,08 HRK 1.351,62 HRK
BANEC SNJEŽANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 873,54 HRK 985,07 HRK
BANEC SNJEŽANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 577,08 HRK 1.912,42 HRK
Ukupno 2.891,45 HRK 5.144,51 HRK