• Naziv: DAMIR KNEŽEVIĆ
  • Naselje: Gračac, 23440
  • Grad/Općina: Gračac
  • Županija: Zadarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DAMIR KNEŽEVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 246,69 HRK 987,21 HRK
DAMIR KNEŽEVIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 979,39 HRK 5.550,05 HRK
DAMIR KNEŽEVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.341,84 HRK 1.490,14 HRK
DAMIR KNEŽEVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 866,81 HRK 977,43 HRK
DAMIR KNEŽEVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 636,25 HRK 2.108,35 HRK
Ukupno 4.070,98 HRK 11.113,18 HRK