• Naziv: MATE BAČIĆ
  • Naselje: Lisičić, 23420
  • Grad/Općina: Benkovac
  • Županija: Zadarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATE BAČIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 184,08 HRK 736,55 HRK
MATE BAČIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 387,56 HRK 2.195,97 HRK
MATE BAČIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.001,12 HRK 1.111,82 HRK
MATE BAČIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 646,72 HRK 729,29 HRK
MATE BAČIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 474,72 HRK 1.573,09 HRK
MATE BAČIĆ Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 645,39 HRK 0,00 HRK
Ukupno 3.339,59 HRK 6.346,72 HRK