• Naziv: MILAN SERTIĆ
  • Naselje: Udbina, 53234
  • Grad/Općina: Udbina
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MILAN SERTIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.419,35 HRK 5.680,09 HRK
MILAN SERTIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 5.554,70 HRK 31.476,46 HRK
MILAN SERTIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 7.720,49 HRK 8.574,15 HRK
MILAN SERTIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
MILAN SERTIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 3.660,87 HRK 12.131,29 HRK
Ukupno 22.846,55 HRK 62.926,47 HRK