• Naziv: IVICA CEROVEC
  • Naselje: Celine, 40317
  • Grad/Općina: Podturen
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVICA CEROVEC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 263,28 HRK 1.053,64 HRK
IVICA CEROVEC EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.578,74 HRK 1.416,98 HRK
IVICA CEROVEC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.432,12 HRK 1.590,51 HRK
IVICA CEROVEC EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 925,21 HRK 1.043,32 HRK
IVICA CEROVEC EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 679,06 HRK 2.250,39 HRK
Ukupno 4.878,41 HRK 7.354,84 HRK