• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Vrhovljan, 40313
  • Grad/Općina: Sveti Martin na Muri
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 9,78 HRK 39,29 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 53,36 HRK 59,24 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 287,43 HRK 324,13 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 25,30 HRK 83,86 HRK
Ukupno 375,87 HRK 506,52 HRK