• Naziv: MARKO PRETULA
  • Naselje: Grubišno Polje, 43290
  • Grad/Općina: Grubišno Polje
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARKO PRETULA EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 2.631,73 HRK 14.913,24 HRK
MARKO PRETULA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 172,54 HRK 690,53 HRK
MARKO PRETULA EAFRD Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja - Mjera 6 2016 8.537,29 HRK 48.377,96 HRK
MARKO PRETULA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.687,98 HRK 1.903,40 HRK
MARKO PRETULA EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.034,61 HRK 928,58 HRK
MARKO PRETULA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 938,59 HRK 1.042,33 HRK
MARKO PRETULA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 606,29 HRK 683,72 HRK
MARKO PRETULA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 445,06 HRK 1.474,78 HRK
Ukupno 16.054,09 HRK 70.014,54 HRK