• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Babina Greda, 32276
  • Grad/Općina: Babina Greda
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 135,46 HRK 542,15 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 737,01 HRK 818,42 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 476,10 HRK 536,87 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 349,43 HRK 1.157,99 HRK
Ukupno 1.698,00 HRK 3.055,43 HRK