• Naziv: IVANUŠ DAMIR
  • Naselje: Bobovec Rozganski, 10293
  • Grad/Općina: Dubravica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVANUŠ DAMIR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 112,30 HRK 449,27 HRK
IVANUŠ DAMIR EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 378,33 HRK 426,64 HRK
IVANUŠ DAMIR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 610,72 HRK 678,22 HRK
IVANUŠ DAMIR EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 500,79 HRK 564,70 HRK
IVANUŠ DAMIR EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 289,57 HRK 959,61 HRK
IVANUŠ DAMIR Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 281,85 HRK 0,00 HRK
Ukupno 2.173,56 HRK 3.078,44 HRK