• Naziv: CVITA DELIĆ
  • Naselje: Sutivan, 21403
  • Grad/Općina: Sutivan
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
CVITA DELIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 135,46 HRK 542,15 HRK
CVITA DELIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 195,20 HRK 1.105,95 HRK
CVITA DELIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 737,01 HRK 818,42 HRK
CVITA DELIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 476,10 HRK 536,87 HRK
CVITA DELIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 349,43 HRK 1.157,99 HRK
Ukupno 1.893,20 HRK 4.161,38 HRK