• Naziv: ANA HORVAT
  • Naselje: Grubišno Polje, 43290
  • Grad/Općina: Grubišno Polje
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ANA HORVAT EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 412,80 HRK 1.652,13 HRK
ANA HORVAT EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.245,57 HRK 2.493,87 HRK
ANA HORVAT EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.450,62 HRK 1.635,85 HRK
ANA HORVAT EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.064,80 HRK 3.528,47 HRK
Ukupno 5.173,79 HRK 9.310,32 HRK