• Naziv: AGRO FOOD D.O.O.
  • Naselje: Zagreb, 10000
  • Grad/Općina: Zagreb
  • Županija: Grad Zagreb
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
AGRO FOOD D.O.O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 376,42 HRK 1.506,35 HRK
AGRO FOOD D.O.O. EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.047,50 HRK 2.273,86 HRK
AGRO FOOD D.O.O. EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.322,65 HRK 1.491,52 HRK
AGRO FOOD D.O.O. EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 970,85 HRK 3.217,19 HRK
Ukupno 4.717,42 HRK 8.488,92 HRK