• Naziv: GORAN RUKAVINA
  • Naselje: Daruvar, 43500
  • Grad/Općina: Daruvar
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GORAN RUKAVINA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 176,36 HRK 705,89 HRK
GORAN RUKAVINA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 371,40 HRK 2.104,50 HRK
GORAN RUKAVINA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.725,44 HRK 1.945,75 HRK
GORAN RUKAVINA EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.057,62 HRK 949,22 HRK
GORAN RUKAVINA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 959,46 HRK 1.065,49 HRK
GORAN RUKAVINA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 619,82 HRK 698,94 HRK
GORAN RUKAVINA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 454,92 HRK 1.507,50 HRK
Ukupno 5.365,02 HRK 8.977,29 HRK