• Naziv: JAGODIĆ KRISTINA
  • Naselje: Torjanci, 31322
  • Grad/Općina: Petlovac
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JAGODIĆ KRISTINA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 617,29 HRK 2.470,47 HRK
JAGODIĆ KRISTINA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.358,00 HRK 3.729,22 HRK
JAGODIĆ KRISTINA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.169,20 HRK 2.446,16 HRK
JAGODIĆ KRISTINA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.592,28 HRK 5.276,39 HRK
Ukupno 7.736,77 HRK 13.922,24 HRK