• Naziv: ANTUN TOPOLKO
  • Naselje: Donji Zebanec, 40314
  • Grad/Općina: Selnica
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ANTUN TOPOLKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 169,14 HRK 676,93 HRK
ANTUN TOPOLKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 945,47 HRK 1.050,05 HRK
ANTUN TOPOLKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 610,80 HRK 688,77 HRK
ANTUN TOPOLKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 974,14 HRK
ANTUN TOPOLKO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 1.434,10 HRK
Ukupno 1.725,41 HRK 4.823,99 HRK