• Naziv: PETAR IGLENDŽA
  • Naselje: Koljane, 21236
  • Grad/Općina: Vrlika
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PETAR IGLENDŽA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 374,50 HRK 1.498,70 HRK
PETAR IGLENDŽA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.486,86 HRK 8.425,71 HRK
PETAR IGLENDŽA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.134,98 HRK 1.279,92 HRK
PETAR IGLENDŽA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.037,03 HRK 2.262,24 HRK
PETAR IGLENDŽA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.315,92 HRK 1.483,87 HRK
PETAR IGLENDŽA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 965,88 HRK 3.200,75 HRK
Ukupno 7.315,17 HRK 18.151,19 HRK