• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Gornje Zagorje, 47307
  • Grad/Općina: Ogulin
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 0,00 HRK 487,52 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 520,45 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 0,00 HRK 354,31 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 752,09 HRK
Ukupno 0,00 HRK 2.114,37 HRK