• Naziv: ANDRIJA ZANIĆ
  • Naselje: Donja Jagodnja, 23423
  • Grad/Općina: Polača
  • Županija: Zadarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ANDRIJA ZANIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 133,55 HRK 534,50 HRK
ANDRIJA ZANIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 192,43 HRK 1.090,31 HRK
ANDRIJA ZANIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.694,40 HRK 1.910,74 HRK
ANDRIJA ZANIĆ EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 800,91 HRK 718,81 HRK
ANDRIJA ZANIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 726,53 HRK 806,88 HRK
ANDRIJA ZANIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 469,30 HRK 529,23 HRK
ANDRIJA ZANIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 344,46 HRK 1.141,55 HRK
Ukupno 4.361,58 HRK 6.732,02 HRK