• Naziv: IVANA ŠARIĆ
  • Naselje: Nuštar, 32221
  • Grad/Općina: Nuštar
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVANA ŠARIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.032,01 HRK 4.130,32 HRK
IVANA ŠARIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.485,40 HRK 1.674,99 HRK
IVANA ŠARIĆ EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 6.188,76 HRK 5.554,49 HRK
IVANA ŠARIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 5.613,97 HRK 6.234,70 HRK
IVANA ŠARIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 3.626,63 HRK 4.089,58 HRK
IVANA ŠARIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 4.133,25 HRK 8.821,29 HRK
Ukupno 22.080,02 HRK 30.505,37 HRK