• Naziv: DAMIR RICIJAŠ
  • Naselje: Rakovec Tomaševečki, 49290
  • Grad/Općina: Klanjec
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DAMIR RICIJAŠ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 129,73 HRK 519,14 HRK
DAMIR RICIJAŠ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 273,12 HRK 1.547,86 HRK
DAMIR RICIJAŠ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 705,66 HRK 783,71 HRK
DAMIR RICIJAŠ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 455,84 HRK 514,02 HRK
DAMIR RICIJAŠ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 334,60 HRK 1.108,83 HRK
Ukupno 1.898,95 HRK 4.473,56 HRK