• Naziv: G.T.P. BREZOVEČKI D.O.O.
  • Naselje: Sobočani, 10312
  • Grad/Općina: Kloštar Ivanić
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
G.T.P. BREZOVEČKI D.O.O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.393,13 HRK 5.575,29 HRK
G.T.P. BREZOVEČKI D.O.O. EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
G.T.P. BREZOVEČKI D.O.O. EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 3.593,22 HRK 11.907,38 HRK
Ukupno 9.477,49 HRK 22.547,15 HRK