• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Sivica, 40317
  • Grad/Općina: Podturen
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 65,21 HRK 260,83 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 354,55 HRK 393,77 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 229,03 HRK 258,31 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 168,10 HRK 557,13 HRK
Ukupno 816,89 HRK 1.470,04 HRK