• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Prkovci, 32282
  • Grad/Općina: Ivankovo
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 99,68 HRK 398,97 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 542,30 HRK 602,23 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 350,35 HRK 395,07 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 257,16 HRK 852,06 HRK
Ukupno 1.249,49 HRK 2.248,33 HRK