• Naziv: JAMAN PERO
  • Naselje: Erdut, 31206
  • Grad/Općina: Erdut
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JAMAN PERO EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 1.356,47 HRK 7.686,74 HRK
JAMAN PERO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 141,88 HRK 567,76 HRK
JAMAN PERO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 72,68 HRK 411,74 HRK
JAMAN PERO EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 0,00 HRK 515,38 HRK
JAMAN PERO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 771,71 HRK 857,02 HRK
JAMAN PERO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 498,50 HRK 562,18 HRK
JAMAN PERO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 365,94 HRK 1.212,57 HRK
Ukupno 3.207,18 HRK 11.813,39 HRK