• Naziv: IVAN NOVAK
  • Naselje: Slakovec, 40305
  • Grad/Općina: Nedelišće
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVAN NOVAK EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 437,72 HRK 1.751,89 HRK
IVAN NOVAK EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 2.624,97 HRK 2.355,96 HRK
IVAN NOVAK EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.381,19 HRK 2.644,46 HRK
IVAN NOVAK EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.538,23 HRK 1.734,61 HRK
IVAN NOVAK EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.129,09 HRK 3.741,52 HRK
Ukupno 8.111,20 HRK 12.228,44 HRK