• Naziv: MILENA GOIĆ
  • Naselje: Pražnica, 21424
  • Grad/Općina: Pučišća
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MILENA GOIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 203,19 HRK 813,30 HRK
MILENA GOIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 328,88 HRK 1.863,64 HRK
MILENA GOIĆ EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.218,61 HRK 1.093,70 HRK
MILENA GOIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.105,39 HRK 1.227,63 HRK
MILENA GOIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 714,07 HRK 805,27 HRK
MILENA GOIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 524,18 HRK 1.736,98 HRK
Ukupno 4.094,32 HRK 7.540,52 HRK