• Naziv: MILAN KUTLAČA
  • Naselje: Radučić, 22304
  • Grad/Općina: Ervenik
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MILAN KUTLAČA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 2.270,03 HRK 2.559,76 HRK
MILAN KUTLAČA Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 645,39 HRK 0,00 HRK
Ukupno 2.915,42 HRK 2.559,76 HRK