• Naziv: JURIĆ MARTIN
  • Naselje: Višnjica, 44324
  • Grad/Općina: Jasenovac
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JURIĆ MARTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 264,58 HRK 1.058,76 HRK
JURIĆ MARTIN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 557,09 HRK 3.156,71 HRK
JURIĆ MARTIN EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.586,46 HRK 1.423,86 HRK
JURIĆ MARTIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.439,08 HRK 1.598,24 HRK
JURIĆ MARTIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 929,65 HRK 1.048,37 HRK
JURIĆ MARTIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 682,42 HRK 2.261,32 HRK
Ukupno 5.459,28 HRK 10.547,26 HRK