• Naziv: LOVAČKA UDRUGA "ZEC" ČETEKOVAC
  • Naselje: Balinci, 33517
  • Grad/Općina: Mikleuš
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LOVAČKA UDRUGA "ZEC" ČETEKOVAC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 189,12 HRK 757,03 HRK
LOVAČKA UDRUGA "ZEC" ČETEKOVAC EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 398,27 HRK 2.256,97 HRK
LOVAČKA UDRUGA "ZEC" ČETEKOVAC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.028,95 HRK 1.142,70 HRK
LOVAČKA UDRUGA "ZEC" ČETEKOVAC EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 664,69 HRK 749,54 HRK
LOVAČKA UDRUGA "ZEC" ČETEKOVAC EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 487,87 HRK 1.616,81 HRK
Ukupno 2.768,90 HRK 6.523,05 HRK