• Naziv: DANIEL CVETKO
  • Naselje: Popovača, 44317
  • Grad/Općina: Popovača
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DANIEL CVETKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 282,46 HRK 1.130,39 HRK
DANIEL CVETKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 594,74 HRK 3.370,26 HRK
DANIEL CVETKO EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.693,79 HRK 1.520,19 HRK
DANIEL CVETKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.536,47 HRK 1.706,33 HRK
DANIEL CVETKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 992,56 HRK 1.119,23 HRK
DANIEL CVETKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 728,52 HRK 2.414,21 HRK
Ukupno 5.828,54 HRK 11.260,61 HRK