• Naziv: IVAN KLEPAČ
  • Naselje: Ivanec, 42240
  • Grad/Općina: Ivanec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVAN KLEPAČ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 145,70 HRK 583,12 HRK
IVAN KLEPAČ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 792,58 HRK 880,19 HRK
IVAN KLEPAČ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 512,03 HRK 577,39 HRK
IVAN KLEPAČ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 375,80 HRK 1.245,37 HRK
Ukupno 1.826,11 HRK 3.286,07 HRK