• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Rab, 51280
  • Grad/Općina: Rab
  • Županija: Primorsko-goranska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO Nacionalna potpora Potpore u ribarstvu 2016 2.723,59 HRK 0,00 HRK
Ukupno 2.723,59 HRK 0,00 HRK