• Naziv: MILICA KORAŽIJA
  • Naselje: Velika Jamnička, 10451
  • Grad/Općina: Pisarovina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MILICA KORAŽIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 308,68 HRK 1.235,27 HRK
MILICA KORAŽIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.678,96 HRK 1.864,65 HRK
MILICA KORAŽIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.084,60 HRK 1.223,04 HRK
MILICA KORAŽIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 796,10 HRK 2.638,19 HRK
Ukupno 3.868,34 HRK 6.961,15 HRK