• Naziv: KROŠLIN KRUNOSLAV
  • Naselje: Lastine, 49231
  • Grad/Općina: Hum na Sutli
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KROŠLIN KRUNOSLAV EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 633,96 HRK 2.536,98 HRK
KROŠLIN KRUNOSLAV EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.134,98 HRK 1.279,92 HRK
KROŠLIN KRUNOSLAV EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 3.801,38 HRK 3.411,82 HRK
KROŠLIN KRUNOSLAV EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.448,36 HRK 3.829,59 HRK
KROŠLIN KRUNOSLAV EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.227,61 HRK 2.511,98 HRK
KROŠLIN KRUNOSLAV EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.635,08 HRK 5.418,42 HRK
Ukupno 12.881,37 HRK 18.988,71 HRK