• Naziv: GORAN JELIČIĆ
  • Naselje: Dubrava Zabočka, 49210
  • Grad/Općina: Zabok
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GORAN JELIČIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 122,69 HRK 491,01 HRK
GORAN JELIČIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 258,38 HRK 1.464,03 HRK
GORAN JELIČIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 667,44 HRK 741,21 HRK
GORAN JELIČIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 431,15 HRK 486,19 HRK
GORAN JELIČIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 316,48 HRK 1.048,67 HRK
Ukupno 1.796,14 HRK 4.231,11 HRK