• Naziv: NAĐ VESNA
  • Naselje: Vrbanovec, 42232
  • Grad/Općina: Donji Martijanec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NAĐ VESNA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 178,80 HRK 715,60 HRK
NAĐ VESNA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 972,61 HRK 1.080,17 HRK
NAĐ VESNA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 669,20 HRK 754,59 HRK
NAĐ VESNA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 461,19 HRK 1.528,29 HRK
Ukupno 2.281,80 HRK 4.078,65 HRK