• Naziv: JOVANKA FURLAN
  • Naselje: Čatrnja, 47242
  • Grad/Općina: Krnjak
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JOVANKA FURLAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 171,92 HRK 687,93 HRK
JOVANKA FURLAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 361,96 HRK 2.051,13 HRK
JOVANKA FURLAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 952,73 HRK 1.074,36 HRK
JOVANKA FURLAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 935,08 HRK 1.038,51 HRK
JOVANKA FURLAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 604,07 HRK 681,20 HRK
JOVANKA FURLAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 443,38 HRK 1.469,35 HRK
Ukupno 3.469,14 HRK 7.002,48 HRK