• Naziv: DAVID FABIJAN
  • Naselje: Ogulin, 47300
  • Grad/Općina: Ogulin
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DAVID FABIJAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 59,86 HRK 239,50 HRK
DAVID FABIJAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 312,49 HRK 1.770,75 HRK
DAVID FABIJAN EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za mlade poljoprivrednike i preostali iznosi 2016 509,66 HRK 457,45 HRK
DAVID FABIJAN EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 428,17 HRK 475,49 HRK
DAVID FABIJAN EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 276,58 HRK 311,90 HRK
DAVID FABIJAN EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 154,34 HRK 511,49 HRK
Ukupno 1.741,10 HRK 3.766,58 HRK